เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสามารถใช้งานระบบหรืออุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยมาตรฐานการบริการซ่อมบำรุงรักษาแบบมืออาชีพ

นอกจากเป็นผู้ออกแบบ ติดตั้ง และวิจัยพัฒนาระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว AMR ได้นำองค์ความรู้เชิงลึกด้านวิศวกรรมต่าง ๆ มาต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้างความเป็นเลิศการบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบหลังการขายจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ AMR

การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance, PM)
การซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance, CM)