หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์ วันนี้

เอกสารล่าสุด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
แบบ 56-1 One Report ปี 2566

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับข้อสอบถามของคุณ

ดูเพิ่มเติม