สำนักงานใหญ่

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (66) 2 589 9955
โทรสาร : (66) 2 591 7022

สำนักงานสาขาพระราม 9

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
ห้องเลขที่ TNA03-04 ชั้น 36 ทาวเวอร์เอ
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (66) 2 589 9955
โทรสาร : (66) 2 591 7022

แบบฟอร์มการติดต่อ

โปรดกรอกข้อมูลที่ท่านต้องการติดต่อ