ระบบขนส่งทางรางไม่ใช่สิ่งที่คนไทยทำไม่ได้ เอเอ็มอาร์ เอเซีย สามารถพัฒนาออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์และนำไปใช้งานจริง อีกทั้งยังได้นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปจัดแสดงในงาน InnoTrans ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เพื่อแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นถึง ศักยภาพของวิศวกรรมไทยที่จะก้าวไกลสู่การแข่งขันในระดับโลก

THE POWER OF SYSTEM INTEGRATION

เพราะ เรา...เอเอ็มอาร์ เอเซีย เชื่อว่าเทคโนโลยีที่ถือกำเนิดในปัจจุบันคือสิ่งที่จะกำหนดชีวิตในอนาคต

การพัฒนาผสมผสานเทคโนโลยีในแต่ละแขนงเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมใหม่หรือเพื่อตอบรับการขยายตัวทางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และต่อยอดเทคโนโลยีอนาคตที่เริ่มถูกนำมาใช้ในชีวิตยุคปัจจุบัน ผ่านหน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและเอกชน คือหัวใจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าของชีวิตคนไทย

ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทำให้เราได้รับโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ให้บรรลุสู่เป้าหมายมากว่า 20 ปี จนก่อเกิดอัตลักษณ์ขององค์กร The Total Solution พร้อมกับวิสัยทัศน์ที่จะผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างอนาคตให้เกิด...และเริ่มต้นสัมผัสได้ในชีวิตปัจจุบัน

ความภูมิใจบนศักยภาพของคนไทย

จากจุดเริ่มเมื่อก่อตั้งบริษัท ในปี พ.ศ. 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท บริษัทสัญชาติไทยภายใต้การนำของ คุณมารุต ศิริโกและคุณวิศิษฐ์ สมบูรณ์ สามารถทำยอดขายได้ถึง 180 ล้านบาท ในปีแรกที่เปิดทำการ ปัจจุบันได้ก้าวมาสู่การเป็นองค์กรที่มีรายได้ต่อปีถึง 2 พันล้านบาท โดยมีพนักงานกว่า 360 คน และอัตราการเติบโตที่ผ่านมามากกว่า 200 %

ภายใต้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของทีมผู้บริหาร ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน บริษัท องค์กรต่าง ๆ ใ ห้ดูแลและวางระบบ ซึ่งโครงการแรกของบริษัทฯ คือการวางระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก ให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มูลค่า 23 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นก้าวแรกสู่โครงการอื่น ๆ ต่อมา อาทิ การวางระบบค้นหาข้อมูลและการเชื่อมโยงกฎหมายไทย ให้กับสำนักงานกฤษฎีกา ติดตั้งและบริการมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ TOU (Time of Use Rate) ให้กับการไฟฟ้านครหลวง เป็นเวลา 10 ปี งานระบบตรวจวัดระดับน้ำและอุปกรณ์สำหรับบริหารจัดการน้ำให้กับกรมชลประทาน เป็นระบบการบริหารจัดการน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย รวมถึงระบบบริหารจัดการฟรีแท็กโซน แอร์คาร์โก สนามบินสุวรรณภูมิ

และในปี พ.ศ. 2550 เอเอ็มอาร์ เอเซีย ได้เริ่มเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมระบบราง โดยร่วมกับบริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในการติดตั้งระบบสื่อสารหลัก (Backbone Network) จำนวน 42 สถานี ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย และออกแบบติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling) ให้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 27 สถานี

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2559 นับเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของ เอเอ็มอาร์ เอเซีย ด้วยการมีส่วนร่วมออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย จำนวน 25 สถานี และ 2 ศูนย์ซ่อม โดยร่วมมือกับบริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอสทีอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่ามากกว่า หมื่นล้านบาท และตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2560 กับโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่บริษัทสัญชาติไทยออกแบบติดตั้งและบริหารงานระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project)

มารุต ศิริโก

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)