เอเอ็มอาร์ เอเซีย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านฉลุย ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบทุกวาระ

23 เมษายน 2567

นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย (แถวนั่งที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นายณัฏฐชัย ศิริโก (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและทีมผู้บริหาร  บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

โดย AMR สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น พร้อมเดินหน้าธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก 1) Smart Technology & AIoT มุ่งดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านงานวางระบบ และได้ต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้น เช่น ระบบการจัดการอาคาร (Building Management System) ระบบจัดการคลังสินค้า  (Smart Warehouse) และระบบการบริหารจัดการน้ำ (Smart Flood Management / Smart Waste Water Management) 2) Infrastructure & Green Transportation ที่มุ่งเน้นด้านระบบขนส่งมวลชน เช่น ระบบรถไฟไฟฟ้า ระบบรถไฟ ระบบประจำทาง ด้านงานระบบโครงสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้าสื่อสารใต้ดิน ระบบสถานีไฟฟ้าย่อย ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ 3) Renewable Energy & Green Environment ขานรับเทรนด์รักษ์โลกที่เป็นเทรนด์แห่งอนาคตโดยบริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด เช่น ผลิตภัณฑ์โซลาร์ ผลิตภัณฑ์ MaCharge ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง AMR เริ่มดำเนินธุรกิจ Recycle Plastic ด้วยการแยกพาสติกจากขยะชุมชนเพื่อการ Recycle และเชื้อเพลิงพลังงานจากขยะ (RDF) ให้กับหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการ และมีแผนจะขยายธุรกิจไปทั่วประเทศต่อไป จาก 3 ธุรกิจหลักทำให้บริษัทเป็น Smart Tech Company ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีเสมอมา ในฐานะผู้ให้บริการออกแบบพร้อมติดตั้งแบบเบ็ดเสร็จด้านระบบวิศวกรรม (Total System Integration) เพื่อใช้เป็นรากฐานของความก้าวสู่สังคมและยั่งยืนในอนาคต

บริษัทพร้อมลงทุนและดำเนินธุรกรรมในธุรกิจที่หลากหลาย จากความเชี่ยวชาญหลักตลอด 25 ปีที่ผ่านมา  AMR ตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนควบคู่ไปกับเทรนด์ Eco-Actives ธุรกิจรักษ์โลก ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มี Backlog อยู่ที่ 2,513 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2567 ประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยการประชุมฯ นี้จัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ