บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกสำนักงานสาขาพระราม 9

12 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกสำนักงานสาขาพระราม 9 ห้องเลขที่ TNA03-04 ชั้น 36 ทาวเวอร์เอ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โดยจะย้ายมายังสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป สำนักงานเลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-589-9955