24 พฤศจิกายน 2564

AMR ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และพิธีรับมอบใบรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี

พร้อมกันนี้ นายมารุต ศิริโก เป็นตัวแทน บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัด ภายใต้การขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชา เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคน การจัดการอาชีวศึกษา สาขาวิชา เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง โดยมีภารกิจเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน แสวงหา ระดม และพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมระบบรางที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ และระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในสาขาวิชา เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ รวมทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป