ปฎิทินนักลงทุน

กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มลงปฏิทิน
01

ธ.ค. 2564

Opportunity Day 3Q2021

เวลา 13:15 - 14:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

26

ส.ค. 2564

Analyst Meeting 2Q2021 เวลา 14.00 – 16.00 น.
20

ส.ค. 2564

Opportunity Day 2Q2021 เวลา 10.15 – 11.00 น.
02

ส.ค. 2564

First Trading Day