ปฎิทินนักลงทุน

กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มลงปฏิทิน
30

มิ.ย. 2565

Opportunity Day 1Q2022

เวลา 13:15 - 14:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

27

เม.ย. 2565

Annual General Meeting of Shareholders 2022

เวลา 10.00 น.
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)