การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่น

บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่น ทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับลูกค้าที่ต้องการแพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานดิจิตอลในการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Workspace และการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยให้พนักงานในองค์กรทำงานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Smart Phone หรือ Tablet พนักงานสามารถเข้าถึงเครือข่ายองค์กรได้จากทุกที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังนำแพลตฟอร์ม Workplace มาใช้ในองค์กรในการทำงานที่คล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการทั้งในด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับลูกค้าองค์กรในยุคดิจิตอล เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกัน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานบริการภาครัฐ โรงไฟฟ้า กิจการโทรคมนาคมและการสื่อสาร โรงแรม ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นต้น

  • Workspace and Infrastructure Solution
  • Cyber security solution

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่าย แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

ประเภทผลิตภันฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Workspace and Infrastructure Solution
Viture App & Desktop Citrix Virtual App & Desktop
Enterprise File Sharing Citrix File
Desktop Management Star CAT
Thin Client Dell Wyse
Server & Storage Lenovo Dell HP และ IBM
Hyper Convergence Infrastructure Nutanix และ HP Simplivity
Could SiS Cloud
DR/Backup Veeam และ Acronis
Log & Monitoring Solarwinds
Advance Networking Cirtix NetScaler ADC
Security Solution
Vulnerability Assessment & Penetration Test ให้คำปรึกษาและบริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
AI Based Security Solution ให้คำปรึกษา เสนอโซลูชั่น ติดตั้งระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปติดตั้งเองได้ หรือสั่งซื้อพร้อมว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งให้ โดยบริษัทฯ มีทีมฝ่ายขายพร้อมให้คำปรึกษาและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อ เมื่อลูกค้าตกลงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จะดำเนินการสั่งซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตสินค้า และนัดหมายวันส่งมอบให้กับลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายจะมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ตกลงกับลูกค้า ซึ่งหากลูกค้าต้องการขยายระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ จะซื้อการรับประกันเพิ่มเติมจากผู้ขายหรือผู้ผลิตสินค้าเพื่อที่จะสามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้ากำหนด

แผนภาพแสดง Total Solution Diagram