นักลงทุนสัมพันธ์

SET : AMR
5.10 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
SET : AMR
5.10 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

INVESTOR KITS
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินไตรมาส 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565

ปฎิทินนักลงทุน

30
มิ.ย. 2565
Opportunity Day 1Q2022

เวลา 13:15 - 14:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

เพิ่มลงปฏิทิน
27
เม.ย. 2565
Annual General Meeting of Shareholders 2022

เวลา 10.00 น.
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพิ่มลงปฏิทิน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

สถานที่ติดต่อ
:
ห้องเลขที่ TNA03-04 ชั้น 36 ทาวเวอร์เอ
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
:

อีเมลรับข่าวสาร

อีเมลรับข่าวสาร
ติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัท