นักลงทุนสัมพันธ์

SET : AMR
4.12 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.02 (-0.48%)
SET : AMR
4.12 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.02 (-0.48%)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

INVESTOR KITS
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินไตรมาส 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2565

ปฎิทินนักลงทุน

08
ธ.ค. 2565
Opportunity Day 3Q2022

เวลา 14:15 - 15:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

เพิ่มลงปฏิทิน
29
ก.ย. 2565
Opportunity Day 2Q2022

เวลา 10:15 - 11:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

เพิ่มลงปฏิทิน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

สถานที่ติดต่อ
:
ห้องเลขที่ TNA03-04 ชั้น 36 ทาวเวอร์เอ
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
:

อีเมลรับข่าวสาร

อีเมลรับข่าวสาร
ติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัท