นักลงทุนสัมพันธ์

SET : AMR
5.85 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
SET : AMR
5.85 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร

INVESTOR KITS
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินไตรมาส 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564

ปฎิทินนักลงทุน

01
ธ.ค. 2564
Opportunity Day 3Q2021

เวลา 13:15 - 14:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

เพิ่มลงปฏิทิน
26
ส.ค. 2564
Analyst Meeting 2Q2021
เวลา 14.00 – 16.00 น.
เพิ่มลงปฏิทิน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

สถานที่ติดต่อ
:
ห้องเลขที่ TNA03-04 ชั้น 36 ทาวเวอร์เอ
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
:

อีเมลรับข่าวสาร

อีเมลรับข่าวสาร
ติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัท