28 ตุลาคม 2565

ทีมงานด้านวิศวกรรมเข้าหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมระบบรางร่วมกับ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงานด้านวิศวกรรมเข้าหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมระบบรางร่วมกับ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) โดย ผศ.ดร.วัลลภ กิติสาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและแผนยุทธศาสตร์วิจัย สวท. พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ประธานศูนย์ CoI-DEM และ ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ นักวิจัย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงรถขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติแบบไร้คนขับ (Automated People Mover: APM) ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ.