05 ธันวาคม 2564

AMR รุก Digital Twin พัฒนาอาคารอัจฉริยะปี 65

มารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการใหญ่ AMR มั่นใจ Backlog สิ้นปี 64 ถึงเป้า 2,000 ล้านบาท ดันสัดส่วนรายได้ธุรกิจ System Integration (SI) เป็น 20% ในปี 65 ผ่านระบบ Digital Twin พัฒนาอาคารอัจฉริยะ ด้วยงบ 50 ล้านบาท มั่นใจได้ Return กลับมาเร็ว