AMR เปิดแผน 3 ปี มุ่งสู่ The New Chapter ปั้น New S Curve สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนเสริมภูมิคุ้มกัน ลุยจับมือพันธมิตร-แตกไลน์ธุรกิจใหม่
18 July 2022
AMR เปิดแผน 3 ปี มุ่งสู่ The New Chapter ปั้น New S Curve สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนเสริมภูมิคุ้มกัน ลุยจับมือพันธมิตร-แตกไลน์ธุรกิจใหม่
Read More
ผถห. AMR ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 64 เพิ่มอีก 0.08 บ./หุ้น - รับเงิน 25 พ.ค.นี้ ลุยพัฒนา "มาชาร์จ แพลตฟอร์ม" ดันรายได้พุ่ง - ปักธงผลงานปี 65 โต 40%
29 April 2022
ผถห. AMR ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 64 เพิ่มอีก 0.08 บ./หุ้น - รับเงิน 25 พ.ค.นี้ ลุยพัฒนา "มาชาร์จ แพลตฟอร์ม" ดันรายได้พุ่ง - ปักธงผลงานปี 65 โต 40%
Read More
“ปั้นช่าง สร้างชาติ” AMR ร่วมเสริมความแข็งแกร่งให้กับเสาหลักของชาติ
28 April 2022
“ปั้นช่าง สร้างชาติ” AMR ร่วมเสริมความแข็งแกร่งให้กับเสาหลักของชาติ
Read More
ต้อนรับคณะครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านระบบราง
21 April 2022
ต้อนรับคณะครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านระบบราง
Read More
AMR คว้างาน มจพ."โครงการพัฒนาสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ 3 สถานี" ลุยต่อยอด "มาชาร์จ แพลตฟอร์ม" สร้างรายได้เพิ่ม หนุนอนาคตโตยั่งยืน
05 April 2022
AMR คว้างาน มจพ."โครงการพัฒนาสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ 3 สถานี" ลุยต่อยอด "มาชาร์จ แพลตฟอร์ม" สร้างรายได้เพิ่ม หนุนอนาคตโตยั่งยืน
Read More
AMR ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
24 November 2021
AMR ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
Read More
กรุงเทพธนาคม x AMR มอบข้าวสารบรรเทาความเดือดร้อนในชุมชนวัดเศวตฉัตร
13 September 2021
กรุงเทพธนาคม x AMR มอบข้าวสารบรรเทาความเดือดร้อนในชุมชนวัดเศวตฉัตร
Read More
AMR Corporate VDO 2021
03 September 2021
AMR Corporate VDO 2021
Read More
R&D Training Center 2021
03 September 2021
R&D Training Center 2021
Read More