AS Macharge ยกระดับบริการ ผ่านเกณฑ์ผู้ประกอบการท่องเที่ยว “ระดับ 5 ดาว”

08 September 2023

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด(มหาชน) (AMR) ต่อยอดภารกิจ ESG หรือการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยล่าสุด “เอเอส มาชาร์จ” บริษัทย่อยและเป็นผู้ให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านเกณฑ์ ”โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน” หรือ Sustainable Tourism Acceleration Rating STAR “ดาวแห่งความยั่งยืน” ระดับ 5 ดาว โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “มาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน” สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Tourism Goals : STGs พร้อมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลทุกมิติก้าวสู่การเป็น High Value and Sustainable Tourism โดย AMR พร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กลับมาอย่างมั่นคงและแข็งแรงต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้