SUSCO ร่วมลงทุนกับ AMR ธุรกิจให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

06 June 2023

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ บียอนด์ จำกัด (บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%) (SUSCO) ร่วมกับ นายณัฎฐชัย ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางวาสนา นาคถาวร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ จากบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (AMR) ลงนามในสัญญาร่วมทุนในนามบริษัท เอเอส มาชาร์จ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ และศูนย์ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กล่าวว่า “นอกจากธุรกิจด้านพลังงานที่ SUSCO เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันแล้วนั้น ปัจจุบันยังมีการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท ซัสโก้ บียอนด์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนขายรถยนต์ไฟฟ้า หรือ การลงทุนกับ AMR ผู้ดำเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด ระบบสาธารณูปโภค และระบบเมืองอัจฉริยะ ทำธุรกิจให้เช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมศูนย์ซ่อมบำรุง และให้บริการเรื่องสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วย ซึ่งแผนงานในระยะแรก จะเริ่มต้นให้บริการในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นเกาะที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก ซึ่ง SUSCO มีสถานีบริการน้ำมันอยู่จำนวน 4 แห่ง สามารถใช้เป็นจุดให้บริการแก่ลูกค้าได้”

ด้านนายณัฎฐชัย ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าการร่วมทุนครั้งนี้จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองบริษัทมากยิ่งขึ้น พร้อมกับตอกย้ำการส่งเสริมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเกาะสมุย ถือเป็นพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เป็นที่รู้จักทั่วโลก ในทุกๆ ปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนเข้ามาไม่ขาดสาย เชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสำหรับ AMR ได้นำ “มาชาร์จ แพลตฟอร์ม” (MaCharge) มาต่อยอดในการให้บริการที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งการให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการสถานีสลับแบตเตอรี่และข้อมูลการใช้งาน พร้อมตั้งเป้าการให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 200 คัน และมีสถานีสลับแบตเตอรี่ MaCharge จำนวน 10 จุดบริการ ขณะเดียวกัน ทาง SUSCO เองก็มีสถานีบริการน้ำมัน 4 แห่ง ที่อยู่ในทำเลศักยภาพ ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดให้บริการได้ครอบคลุมทั้งเกาะสมุยอย่างแน่นอน”