13 กันยายน 2564

กรุงเทพธนาคม x AMR มอบข้าวสารบรรเทาความเดือดร้อนในชุมชนวัดเศวตฉัตร

วันที่ 13 กันยายน 2564 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) มอบข้าวสารให้แก่ประชาชนในชุมชนวัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน บรรเทาความเดือดร้อนในชุมชนวัดเศวตฉัตรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยชุมชนวัดเศวตฉัตรมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน 2,236 คน 146 ครัวเรือน อีกทั้งยังมีผู้ป่วยติดเชื้อผู้กักตัวที่มีเสี่ยงสูง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19

กรุงเทพธนาคม x AMR ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน