21 เมษายน 2565

ต้อนรับคณะครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านระบบราง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากคณะครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellence Center) นำคณะครูจากวิทยาลัยในสังกัดจำนวน 24 ท่าน มาศึกษาดูงานด้านระบบรางและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของบริษัท มุ่งหวังต่อยอดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุงรักษาระบบราง

ในโอกาสนี้ นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้การต้อนรับและแนะนำบริษัท นายนิคม ดวงคำดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบเดินรถไฟฟ้า (E&M System Integration) และนายสมชาย ขนขำ ผู้ช่วยผู้จัดการงานระบบ Automation พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า (SCADA for Railway) ระบบบริหารจัดการน้ำ (SCADA for Water Management) ระบบบริหารจัดการอาคารผ่านเทคโนโลยี Digital Twin (Building Management System) ระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (E-Bike Battery Swapping System) ซึ่งเป็นระบบที่บริษัทฯ พัฒนาและให้บริการ