ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการรับงานติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าในโครงการสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

แจ้งวันหยุดตามประเพณี ปี 2565

แจ้งการรับงานใหม่ (แก้ไขครั้งที่ 2)

แจ้งการรับงานใหม่

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)