30 พฤศจิกายน 2564

AMR คว้างานใหม่เข้าพอร์ตมูลค่ากว่า 251 ลบ. ทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ Q4/64

AMR ได้งานใหม่เข้าพอร์ตเพิ่มอีกแล้ว! คว้าโครงการติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าอาคารสถานีหลักรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง มูลค่ากว่า 251 ล้านบาท จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/64 ฟาก "มารุต ศิริโก" มั่นใจทะยอยรับงานและโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้โครงการติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าอาคารสถานีหลักของรถไฟฟ้าสายสีชมพู 11 สถานีและสายสีเหลือง 9 สถานี ครอบคลุมงานระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญสำหรับการใช้งานอาคาร เพื่อให้การบริหารจัดการระบบในอาคารมีความคล่องตัวและเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น มูลค่าสัญญารวม 251 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการยาว 8 เดือน เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ ไตรมาส 4/64 เป็นต้นไป

โดยงานที่ได้รับเป็นงานติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้า (Mechanical and Electrical System) ในโครงการสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู - เหลือง ซึ่งประกอบด้วยงานด้าน Electrical system ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งหลอดไฟตามจุดต่าง ๆ งานด้าน Air conditioner and Ventilation system ระบบเครื่องปรับอากาศ สำหรับตู้ควบคุม และห้องขายตั๋วโดยสาร ระบบพัดลมระบายอากาศ งานด้าน Fire protection system ระบบป้องกันและแจ้งเตือนไฟไหม้และควัน และงานด้าน Sanitary system ประกอบไปด้วยระบบน้ำ งานเดินท่อน้ำดี น้ำเสีย เครื่องปั่นไฟจากน้ำใต้ดินเพื่อใช้ในการดับไฟกรณีเกิดการแจ้งเตือนไฟไหม้

นายมารุต กล่าวทิ้งท้ายว่า "ทิศทางการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเริ่มฟื้นตัวและมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นส่วนช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมีงานและโครงการที่รอลุ้นเติม Backlog อย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดที่คาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนขึ้นในเร็ววันนี้อีกด้วย"

ที่มา : biden-news.com