03 พฤศจิกายน 2564

"กลุ่มอารีกุล" ปรับโครงสร้างหุ้น AMR ย้ายจากบุคคลเข้าสู่พอร์ตบริษัทแทน ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร-ดำเนินธุรกิจ

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 3 พฤศจิกายน 2564 ) ------ แจงบุคคลในกลุ่ม "อารีกุล" ขายหุ้น AMR ให้ "บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964)" จำนวน 7,617,800 หุ้น หรือคิดเป็น 1.2696% เป็นเพียงการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มเท่านั้น ฟาก "มารุต ศิริโก"ยืนยันไม่ส่งผลกระทบการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจ

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (AMR) เปิดเผยว่า กรณีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล , นายดนุช ยนตรรักษ์ และนางฆรณี อารีกุล ขายหุ้นออกมาคิดเป็นสัดส่วน 1.0253% , 0.2103% และ 0.034 % รวมเป็น 1.2696 % ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือคิดเป็นจำนวน 7,617,800 หุ้น เป็นการโอนหุ้นไปให้กับบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยมีครอบครัว อารีกุล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม และนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มของนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล ยังคงถือหุ้น AMR ภายหลังการโอนหุ้นออกไปคิดเป็น 24.9803% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

"ธุรกรรมดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของ AMR แต่อย่างใด เนื่องจากการขายหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นเพียงการปรับโครงสร้างภายในครอบครัวเท่านั้น AMR ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ ภายใต้ทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน และพร้อมที่จะเดินตามแผนงานที่วางไว้ อีกทั้งยังมั่นใจว่าจะมีงานใหม่ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ยื่นประมูลในช่วงก่อนหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบคมนาคมขนส่ง ไอทีและโซลูชั่น พลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง"

สำหรับกลุ่ม "อารีกุล" เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 1 และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง AMR ซึ่งตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของทีมผู้บริหารมาตลอดเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง แข็งแกร่ง และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

ที่มา : hooninside